In Blije (Blija) – dat is in de kop van Friesland, vlak bij Holwerd (boot naar Ameland) – wordt druk gebouwd aan een nieuw multifunctioneel centrum. Maar omdat we in Diep-Friesland zijn, heet dat natuurlijk een Multi Funksjonele Akkomodaasje. De bouw schiet lekker op (moest het niet op 1 oktober klaar zijn?) en er moest eigenlijk een logo komen dat voor, op of aan het nieuwe gebouw kon worden gebruikt. Zelf was er in Blije al wat geprobeerd, maar daar kwamen ze niet helemaal uit. Dus…. mocht ik een poging wagen om een passend beeldmerk voor multi funksjonele akkomodaasje ‘Fjildsicht’ te ontwerpen.
Voor de niet-Friezen: fjildsicht betekent veldzicht. Iets met veld, groen, gras, daar gingen mijn gedachten naar uit. Uiteindelijk gekozen voor twee grassprieten, die tesamen een F vormen. Ik ben benieuwd hoe het uiteindelijk op het gebouw eruit komt te zien – de kleine foto hiernaast is een Photoshop-montage. Als de echte belettering er is, zal ik ‘m hier posten.